Artykuły, e-biznes i sprzedaż

Pamięć dla sukcesu, czyli co ma piernik do wiatraka?

3 października 2012

[…] Pamięć każdego człowieka działa zgodnie z pewnymi prawami psychologicznymi. Prawom tym podlegają potencjalni klienci, którzy stykają się z każdą formą przekazu sprzedażowego.

Warto więc wiedzieć, że najlepiej zapamiętuje się to, co znajduje się na początku i końcu przekazu (efekt początku i końca). Prawo początku przejawia się w tzw. „pierwszym wrażeniu”, od którego w znacznym stopniu zależy poziom dalszych relacji interpersonalnych. Początkowa autoprezentacja i ostatnie wrażenie to dwa kluczowe momenty działające na pamięć Twojego potencjalnego klienta. Ta sama zasada dotyczy treści prezentacji handlowych, ofert, materiałów reklamowych – kluczowe informacje powinny znajdować się na początku i końcu.

Prawo skojarzeń mówi nam, że pamięć działa szczególnie skutecznie dzięki rozbudowanym w mózgu sieciom asocjacji. Jakie skojarzenia związPamięć dla sukcesuane z Twoją osobą czy firmą stworzysz w umyśle potencjalnego klienta, takie będą jego odczucia na temat tego, co mu oferujesz, a to będzie decydować w znacznej mierze o decyzjach zakupowych.

Z kolejnego prawa wynika, że informacje systematycznie powtarzane łatwiej się zapamiętuje (prawo powtórek). Im częściej używa się nazwy firmy, im częściej prezentuje się jej logo i inne symbole wizualno-dźwiękowe, tym szybciej wiedza ta zostaje utrwalona w nieświadomej pamięci klienta.

Pamięć kocha wreszcie rzeczy wyjątkowe (prawo wyjątkowości). Aby zostać więc zauważonym, a potem zapamiętanym, trzeba się czymś wyróżnić; czymś wyjątkowym i jednocześnie atrakcyjnym. To, czym się wyróżniasz i dzięki czemu zapadasz w pamięć klienta, musi być naprawdę nowatorskie – „chwytające za serce i rozum”. Może to być innowacyjne podejście do obsługi klienta, zaoferowanie mu niespotykanych korzyści (np. bezwarunkowej gwarancji), zupełnie nowa usługa, nowy produkt, nowatorski sposób prowadzenia prezentacji handlowej, wyjątkowa reklama bądź promocja – coś, co będzie dla konsumenta wartością specjalną, przewyższającą wartości oferowane przez konkurencję […].

Uwaga: Tekst jest fragmentem artykułu „Pamięć dla sukcesu, czyli co ma piernik do wiatraka” Andrzeja Bubrowieckiego. Więcej o pamięci w biznesie można będzie przeczytać w książce „Mnemobiznes”, której patronem będzie Mensis.pl.

Rate this post
<< Poprzedni <<
>> Następny >>

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*