Artykuły, finanse i inwestowanie

Od czego zacząć planować budżet?

20 września 2012

Jakie są podstawy planowania budżetu? Zobaczcie, co mówi o tym Wiesław Kluz, autor książki Jak pracując mniej, zarabiać więcej:

Planowanie budżetu własnych pieniędzy wymaga wysokiej finansowej inteligencji. Nie zwracamy na to uwagi, często nie mając czasu lub po prostu z lenistwa, a jednak zaplanowanie własnego  budżetu   może   przyczynić   się   do   krytycznej   oceny własnej sytuacji finansowej, a także do ograniczenia bezsensownych czasem wydatków i utraty pieniędzy. Przy ustalaniu budżetu niezbędna jest dyscyplina oraz uczciwość wobec siebie i bliskich (nie ma sensu, że ustalisz budżet, a później będziesz oszukiwał sam siebie i swoich bliskich).

Jak pracując mniej, zarabiać więcej?Większość ludzi ustala swój budżet na sposób ludzi biednych, a nie bogatych. Zarabiają dużo pieniędzy, ale popełniają błąd, nie kontrolując swoich wydatków i wydając również bardzo dużo (o ile nie więcej) — tylko dlatego, że źle ustalają lub nie ustalają i wcale nie planują swojego budżetu. Na przykład ktoś, kto zarabia 70 000 i wydaje 70 000 rocznie ma niższe finansowe IQ, jeśli chodzi o budżetowanie, niż ktoś, kto zarabia 30 000 rocznie i jest w stanie żyć nieźle za 25 000 rocznie, a 5000 inwestować.

Umiejętność utrzymania niezłego poziomu życia i jednoczesnego inwestowania, nieważne jakiej sumy pieniędzy, wymaga wysokiego poziomu finansowej inteligencji. Ustalanie nadwyżki finansowej to coś, czym powinieneś się kierować planując swój budżet.
R. Kiyosaki

ZAPAMIĘTAJ !

Nauka — w jaki sposób planować własny budżet, tak aby zostawała   nadwyżka   budżetowa   —   jest   kluczem  do osiągnięcia bogactwa.

Budżet to plan

Jedna z definicji słowa „budżet” mówi, że jest to „plan koordynujący zasoby i wydatki”. Budżet więc to plan i trzymając się go, masz okazję osiągnąć sukces. Większość ludzi nie przykłada większej wagi do własnego budżetu, używa go jako planu stania się biednym i klasą średnią, zamiast planować bycie bogatym. Również znaczna większość ludzi prowadzi swoje życie w deficycie budżetowym raczej niż w nadwyżce budżetowej.

Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy występuje wtedy, gdy wydatki w budżecie danej instytucji, rządu czy też indywidualnej osoby są wyższe niż jej  dochody  (patrz Wikipedia).  Z deficytem  budżetowym mamy do czynienia wtedy, gdy wydajemy więcej, niż zarobimy. Znaczna większość państw, firm czy ludzi ma do czynienia właśnie z deficytem budżetowym, ponieważ o wiele łatwiej jest wydawać pieniądze, niż je zarabiać. Wtedy — w obliczu przerażającego   deficytu   budżetowego   —   większość  ludzi   woli   obciąć swoje wydatki.

Zamiast obcinać swoje wydatki, zwiększaj własne dochody. To inteligentniejsze rozwiązanie — zwiększanie własnych zasobów finansowych przez zwiększanie dochodu. Dla wielu biznesów oraz ludzi zwiększanie przychodu jest trudne. Dla biznesów, które nie potrafią sprzedawać, łatwiej jest obcinać koszty, zwiększać dług (pasywa) lub sprzedawać aktywa.   Jednakże   obcinanie   kosztów,   zwiększanie   długu   oraz sprzedawanie aktywów z reguły powoduje jeszcze większe pogorszenie sytuacji. Dlatego właśnie trzeba nauczyć się sprzedawać. Jeśli ktoś potrafi sprzedawać, to potrafi jednocześnie zwiększać swoje przychody.

Zwiększanie przychodów jest lepszym sposobem rozwiązania problemu deficytu budżetowego niż zmniejszanie kosztów. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z jakimiś niepotrzebnymi (bezmyślnymi i lekkomyślnymi) kosztami, jak np. wystawne i sute przyjęcia oraz bezproduktywne i zbędne długi, np. firmowy samolot — to dobrze jest rozwiązać te finansowo niepotrzebne i bezsensowne problemy, jeszcze zanim będziemy próbować zwiększyć sprzedaż.

Ludzie z kwadrantu P (pracownicy) nie mają żadnej kontroli nad następującymi czterema najważniejszymi kosztami:

• podatkami,
• składką na opiekę socjalną,
• składką emerytalną,
• ratami kredytu hipotecznego i innych kredytów.

Źródłem pojawiania się deficytu budżetowego u większości ludzi są:

• brak   finansowej   edukacji,   który   powoduje   nieumiejętne kontrolowanie (lub całkowity brak kontroli) własnych finansów i budżetu domowego;
• niewłaściwe nawyki związane z wydawaniem pieniędzy;
• biurokraci rządowi zabierający ludziom pieniądze akonto podatków oraz opieki socjalnej;
• bankowcy   zabierający   ludziom   pieniądze   akonto   składek emerytalnych   oraz   spłat   kredytu   hipotecznego   (i   innych
kredytów).

To powoduje u wielu ludzi pojawienie się deficytu budżetowego. Inteligentna finansowo osoba posiada kontrolę nad tymi kosztami”.

Rate this post
<< Poprzedni <<
>> Następny >>

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*