Artykuły, Blog ZM, rozwój osobisty i osiąganie celów

Jakie są rdzeń i źródło osiągania każdego celu?

6 listopada 2012

Jeżeli wyciśniesz z siebie nawet 50 świetnych korzyści i motywów działania, jeśli będziesz je wizualizował i werbalizował, jednak nie zadbasz o serce motywacji, pęknie ona szybko jak bańka mydlana i swoje działania będziesz musiał realizować jedynie przy pomocy „bicza” i własnej desperacji. Nie ma to jednak nic wspólnego z ekscytującym uczuciem osiągania celu z pasją.

Przypomnij sobie teraz cel, który chcesz osiągnąć. Kiedy już go przywołasz, pomyśl, jaka jest główna umiejętność pozwalająca Ci osiągnąć ten cel? Co to może być w Twoim wypadku? Określenie tej umiejętności powinno być precyzyjne. Zadaj sobie takie pytanie: dzięki czemu czynię Osobista Baza Motywacjipostępy? Co sprawia, że rzeczywiście poruszam się do przodu? To naprawdę genialne pytanie naprowadzające Cię na główną umiejętność, niezbędną do osiągnięcia celu.

Powiedzmy, że np. ktoś młody chce uzyskać prawo jazdy. Pyta więc siebie: dzięki jakim umiejętnościom i działaniom mogę to osiągnąć? Kierując się prawem oczywistości, można wywnioskować, że będzie to pilne studiowanie kodeksu drogowego oraz praktyczne zdobywanie umiejętności prowadzenia pojazdu.

Jeżeli natomiast Twoim celem jest pozbycie się niepotrzebnego tłuszczu, to główną umiejętnością będzie zachowanie diety i regularny trening fizyczny. Dzięki tym umiejętnościom osiągniesz swój cel. Gdy Twoje dążenie jest bardziej długofalowe, możesz posłużyć się tzw. metodą jedzenia słonia. Jak najlepiej zjeść słonia? Oczywiście po kawałku. Dzielisz więc swój wielki cel na mniejsze etapy i dla każdego z nich wyznaczasz główną umiejętność niezbędną do jego osiągnięcia.

Więc aby np. zostać najlepszym pilotem samolotów pasażerskich, najpierw trzeba dostać się do szkoły lotniczej, zdać w niej końcowe egzaminy z najwyższymi ocenami, odbyć praktykę u prestiżowego przewoźnika i osiągnąć poziom świetnego pilotowania największych samolotów. Dlatego główne umiejętności dla poszczególnych etapów mogą wyglądać następująco: by dostać się do szkoły lotniczej, musisz zdobyć umiejętność regularnego zdobywania wiedzy z przedmiotów maturalnych i umiejętność dbania o dobrą kondycję pozwalającą na przejście egzaminów sprawnościowych w szkole lotniczej. Następnie, by uzyskać najwyższe noty z końcowych egzaminów w tej szkole, musisz mieć umiejętność pilnego i wytrwałego studiowania przedmiotów bezpośrednio związanych z lotnictwem.

By ostatecznie wykazać się jako pilot pierwszej klasy, musisz zdobyć umiejętność doskonałego panowania nad maszyną, tak w powietrzu, jak i na ziemi. Etapy podzielone w ten sposób ukazują zadania i umiejętności, które trzeba posiąść. Mówiąc syntetycznie: w każdej dziedzinie, w każdym planie, osiągając każdy cel, tak naprawdę należy zdobyć 2 ogólne umiejętności. Jeżeli chcesz dokonać czegokolwiek, nieważne, czy ma to być coś wielkiego, czy coś małego, musisz je mieć. Te 2 umiejętności to:

1. Umiejętność regularnego zdobywania wiedzy teoretycznej.
2. Umiejętność skutecznego działania, co owocuje tym, co nazywamy doświadczeniem.

Jeżeli skupisz się na tych 2 zadaniach, osiągnięcie celu stanie się ich skutkiem ubocznym.

Uwaga: Tekst jest fragmentem książki Słomiana motywacja Rafała Kraśnickiego.

Rate this post

Wyszukano w Google m.in. przez frazy:

<< Poprzedni <<
>> Następny >>

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*