rozwój osobisty i osiąganie celów

Czym jest stan Flow i jak z niego korzystać

30 października 2023

Flow – Psychologiczne doświadczenie przepływu charakteryzuje się subiektywnym doświadczeniem pełnego zaangażowania w to, co się robi, do tego stopnia, że zwracanie uwagi na bodźce związane z zadaniem wydaje się bezwysiłkowe.

9 aspektów Flow obejmuje:

  • równowagę między umiejętnościami jednostki a wyzwaniem, jakie stwarza sytuacja (równowaga umiejętności i wyzwań),
  • jasne cele,
  • natychmiastowa i jednoznaczna informacja zwrotna,
  • skupiona koncentracja,
  • połączenie działania i świadomości ,
  • podwyższone poczucie kontroli,
  • zniekształcenie czasu oraz doświadczanie aktywności jako samoistnie satysfakcjonującej (Csikszentmihalyi, 1988; Jackson i Eklund, 2002; Jackson i Marsh, 1996; Jackson i in. in., 2001; Makbet, 1988; Nakamura i 2 Csikszentmihalyi, 2002).

Według międzynarodowego badania Gallupa od 15% do 20% dorosłych twierdzi, że codziennie doświadcza stanu flow.


Kolejne 60% deklaruje, że jest intensywnie zaangażowane w to, co robią, od raz na kilka miesięcy do co najmniej raz w tygodniu (Csikszentmihalyi, 2004).


Potwierdziło się, że przepływ jest stanem uniwersalnym obejmującym działania takie jak sport elitarny i nieelitarny, doświadczenia estetyczne, pisanie literackie i naukowe, działania twórcze i społeczne oraz w szerokim zakresie działań związanych z pracą.


Badania naukowe pokazują, że im więcej czasu osoba spędza w przepływie, tym większą samoocenę doświadcza (Wells, 1988).


Kilka badań powiązało przepływ z zaangażowaniem i osiągnięciami w szkole średniej (Carli i in., 1988).

Fragment pochodzi z ebooka „Droga od pasji do profesji”, którego autorem jest Kamil Dunowski.

3/5 - (1 vote)
<< Poprzedni <<
>> Następny >>

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*